Saturday, Apr 20th

Last update09:02:39 AM GMT

You are here: Ušteda energije Energija Energetska učinkovitost u uredu

Energetska učinkovitost u uredu

Email Ispis PDF

Zeleni ured

Moderan ured danas nezamisliv je bez računala, printera i ostale uredske opreme koja olakšava i ubrzava rad. S druge strane, takav ured troši mnogo energije, vode i raznih materijala nužnih za poslovanje, čime svakodnevno nastaju velike količine otpada. Potrošnjom energije najviše se utječe na okoliš, a ona također predstavlja i najveći izdatak u uredskom poslovanju. Gotovo 50% energije utroši se na zagrijavanje prostorija, oko 14% otpada na rasvjetu, a oko 16% na ostalu uredsku opremu. Na pripremu sanitarne tople vode troši se oko 9% energije, dok na kuhinjske uređaje i klimatizaciju otpada 5%, odnosno 4% ukupno utrošene energije. Pametnim gospodarenjem energijom isti poslovni proces često se može obaviti uz manje utrošene energije, tj. energetski učinkovito. Upravo iz tog razloga energetska učinkovitost ne smije se promatrati kao štednja energije, jer štednja energije podrazumijeva određena odricanja, dok učinkovita uporaba energije nikad ne narušava uvjete rada. Ona se prvenstveno odnosi na promjenu svijesti ljudi i volji za promjenom ustaljenih navika.

Sam proces uspostave učinkovitog korištenja materijala i energije u uredskom poslovanju sastoji se od nekoliko važnih koraka, a jedan od najvažnijih je zasigurno podrška uprave. Uprava mora donijeti politiku tvrtke kojom se teži prema učinkovitoj upotrebi energije i materijala, a time i ka smanjenju utjecaja na okoliš. Sljedeći korak je određivanje odgovorne osobe ili tima stručnih ljudi unutar tvrtke, s ciljem praćenja potrošnje energenata i korištenja uredskog materijala i usluga. Odgovorna osoba mora imati tehničke i analitičke sposobnosti za utvrđivanje postojećeg stanja u tvrtki, ali i dovoljno znanja o modernim tehnologijama kako bi uspješno mogla odrediti ciljeve do kojih se želi stići. Ukoliko odgovorna osoba nema dovoljno iskustva, poželjno je zatražiti pomoć stručnijeg vanjskog suradnika ili tvrtke, koji pomažu u uspostavi i provedbi koncepta. Nakon određivanja prioriteta i uspostave koncepta kreće se prema određivanju mjera kojima će se utjecati na aktivnosti zaposlenika. Neke od mjera su npr. slanje dokumenata elektroničkom poštom, ispisivanje sadržaja dvostrano na papiru, korištenje recikliranog papira, racionalno korištenje uređaja za grijanje i hlađenje, kupovinu energetski učinkovitije opreme u skladu sa stvarnim potrebama, dijeljenjem resursa smanjiti količinu uredske opreme i dr. Analizom početnog stanja i određivanjem specifičnih indikatora potrošnje (npr. potrošnja električne energije po zaposleniku, potrošnja vode po zaposleniku, potrošnja toplinske energije po stupanj-danu i sl.) stvaraju se ulazni parametri koji kasnije služe za analizu rezultata i ocjenu provedenih mjera.

Iznimno je važno odrediti jasne i konkretne mjere čiji je rezultat vidljiv. Također, svaka mjera mora imati određeni rok u kojem se planira izvršiti. Da bi se pojedina mjera uspješno provela, ključna je potpora i suradnja zaposlenika na određenim položajima unutar tvrtke, a nakon toga, i sudjelovanje svakog pojedinog zaposlenika. Izvještaji o rezultatima pojedine mjere mogu se davati u tjednim, mjesečnim ili polugodišnjim intervalima i trebaju biti dostupni svim zaposlenicima putem oglasne ploče, mailing liste, intenetske stranice i sl. Dobiveni rezultati mogu biti vrlo dobra motivacija nastavku provođenja mjera. Ukoliko pak rezultati nisu zadovoljavajući treba se zapitati jesu li aktivnosti previše složene, znaju li zaposlenici što se od njih očekuje i može li ih se dodatno motivirati tj. nagraditi za postignute uštede?

Da bi se mjere uspješno provodile potrebno je redovito provoditi internu edukaciju zaposlenika, prilikom čega treba inzistirati na dvosmjernoj komunikaciji. Takvim načinom komunikacije dodatno se motiviraju zaposlenici te im se omogućuje iznošenje vlastitih ideja, i ujedno smanjuje otpor koji često postoji prema promjenama u načinu poslovanja. Vrlo često potrebno je provesti upitnik unutar tvrtke, kako bi mogli utvrditi gdje se pojavljuju poteškoće u provođenju pojedinih mjera.

Ne treba zaboraviti da je stvaranje energetski učinkovitog ureda kontinuirani proces koji je jedinstven za svaki ured i sastoji se od mnogo malih, pojedinačnih aktivnosti kojima „ozelenjujemo“ svoj ured. Provođenje nekih ne košta ništa, dok druge zahtjevaju početnu investiciju. Neke se mogu provesti odmah, dok su za neke potrebni mjeseci. Bez obzira na to, jednostavnim promjenama u ponašanju mogu se napraviti velike stvari na unaprjeđenju poslovanja i zaštiti okoliša, ali i doprinijeti ugledu i konkurentnosti tvrtke.

 

Davor Cikač, dipl.ing.el.

Energo Consult

www.energo-consult.hr

Citirajte tekst na vašim web stranicama

Za kreiranje linka prema ovom članku na vašim stranicama,
kopirajte niže navedeni kod na vaše stranice.
Pregled :

Energetska učinkovitost u uredu
Zeleni ured Moderan ured danas nezamisliv je bez računala, printera i ostale uredske opreme koja...

Powered by QuoteThis © 2008