Tuesday, Jul 16th

Last update09:02:39 AM GMT

You are here: Ušteda energije Energija Poboljšanje energetskih svojstava zgrade

Poboljšanje energetskih svojstava zgrade

Email Ispis PDF
Sve zgrade za koje se od 1. travnja 2010. godine podnosi zahtjev za izdavanje akta na osnovi kojega se može graditi, morati će imati energetski certifikat izdan prema odredbama pravilnika, koje se odnose na
energetsko certificiranje novih zgrada, stoji u priopćenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. To znači da svi investitori koji od 1. travnja zatraže građevinsku dozvolu za novu zgradu moraju, nakon što je sagrade, zatražiti energetsku procjenu izgrađenog objekta, za što će dobiti certifikat. Na certifikatu se treba vidjeti koliko je zgrada energetski učinkovita, odnosno koliko energije troši. Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat prije početka njezine uporabe, odnosno puštanja u pogon.
Zgrade koje se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing, također moraju imati energetski certifikat dostupan na uvid kupcu ili najmoprimcu najkasnije danom pristupanja Hrvatske u članstvo EU. U prijelaznom razdoblju od 36 mjeseci morat će se certificirati i sve zgrade javne namjene. To znači da će svoju energetsku iskaznicu morati zatražiti i sva tijela državne i lokalne samouprave za svoje zgrade, potom vrtići, škole, zdravstvene ustanove, sudovi, sportske dvorane, pošte, banke, trgovine, restorani i hoteli, te sve te ustanove koje imaju površinu veću
od 1000 četvornih metara. Oni će morati svoj certifikat istaknuti na vidljivome mjestu za svakog posjetitelja, odnosno na svom ulazu.

Mjere koje se predlažu za poboljšanje energetskih svojstava zgrade obuhvaćaju sljedeće:
– poboljšanje toplinskih karakteristika vanjske ovojnice primjenom toplinske izolacije
– zamjenu ili poboljšanje sustava grijanja i povećanje učinkovitosti
– zamjenu ili poboljšanje sustava klima tizacije i povećanje učinkovitosti
.    zamjenu ili poboljšanje sustava pripreme tople vode
.    promjenu izvora energije gdje je to ekonomski i ekološki isplativo
.    uvođenje obnovljivih izvora energije (sunčeva, geotermalna, biomasa i dr.)
.    poboljšanje učinkovitosti sustava elektroinstalacija i kućanskih uređaja
– racionalno korištenje vode
– upravljanje energetikom općenito.

U energetskom certifikatu navode se mjere za poboljšanje energetskih svojstava zgrade u odnosu na troškove za njihovo provođenje i vrijeme povrata investicija. Mjere se navode od najjeftinijih s brzim povratom investicije
do mjera koje daju najveći učinak glede energetske učinkovitosti, ali uz najduži rok povrata uloženih investicija.

1. Mjere za poboljšanje energetskih svojstava zgrade uz male troškove i brzi povrat investicije (do 3 godine i 5000 kn/100 m2) jesu:
– brtvljenje prozora i vanjskih vrata, zamjena ostakljenja s dvostrukim IZO niskoemisijskim ostakljenjem (preporuka U ostakljenja < 1,1 W/m2K)
– provjera i popravak okova na prozorima i vratima
– izoliranje niša za radijatore i kutije za rolete
– toplinsko izoliranje postojećeg kosog krova ili stropa prema negrijanom tavanu debljim slojem toplinske izolacije
– reduciranje gubitaka topline kroz prozore ugradnjom roleta, postavom zavjesa i sl.
– ugradnja termostatskih ventila na radijatore
– izoliranje cijevi za toplu vodu i spremnike tople vode
– hidraulički uravnoteženje sustava centralnog toplovodnog grijanja
– redovito servisiranje i podešavanje sustava grijanja i hlađenja
– ugradnja automatske regulacije, kontrole i nadzora energetike zgrade
– ugradnja štednih žarulja u rasvjetna tijela
.    zamjena trošila energetski efikasnijima – energetskog razreda A
.    uporaba štedne armature na trošilima za vodu (smartshower sustavi, niskoprotočni vodokotlići, senzorske slavine i pisoari)
– kompenziranje jalove energije ugradnjom kompenzatorskih baterija
– regulacija i kontrola rada sustava rasvjete (daylight) i klimatizacije (termo-senzori)
– odabir učinkovitijih trošila.

2. Mjere za poboljšanje energetskih svojstava zgrade uz nešto veće troškove i duži period povrata investicije (više od 3 godine i preko 5000 kn/100 m2) jesu:

– zamjena prozora i vanjskih vrata toplinski kvalitetnijim prozorima – preporuka U prozora 1,1¬1,8 W/(m2K)
– na prozore ugradnja mikroprekidača koji isključuju konvektorsko grijanje i hlađenje pri otvaranju prozora
– toplinsko izoliranje neizolirane zgrade ili povećanje toplinske izolacije izolirane zgrade kod cijele vanjske ovojnice zgrade (zidovi, podovi, krov te plohe prema negrijanim prostorima minimalno u skladu sa zahtjevima iz posebnog propisa)
– izgraditi vjetrobran na ulazu u kuću
– saniranje i obnova dimnjaka
– centraliziranje sustava grijanja i pripreme potrošnje tople vode
– analiziranje sustava grijanja i hlađenja u kući i prema potrebi zamjena energetski učinkovitijim sustavom (modernizacija postojećeg kotla, ugradnja novog kotla, promjena izvora energije) te ga kombinirati s obnovljivim izvorima energije (sunčeva energija, biomasa, geotermalna energija)
.    rekuperacija otpadne topline, vode i sl.
.    ugradnja centralnog nadzornog i upravljačkog sustava
.    ugradnja sunčevog sustava za zagrijavanje vode – ukoliko se zagrijavanje vode vrši konvencionalnim izvorima energije ugraditi sustav sa sunčanim kolektorima
.    ugradnja fotonaponskog sustava za dobivanje električne energije: ugraditi sustav sa fotonaponskim ćelijama (ukoliko je moguća povoljna orijentacija ćelija). Citirajte tekst na vašim web stranicama

Za kreiranje linka prema ovom članku na vašim stranicama,
kopirajte niže navedeni kod na vaše stranice.
Pregled :

Poboljšanje energetskih svojstava zgrade
Sve zgrade za koje se od 1. travnja 2010. godine podnosi zahtjev za izdavanje akta na osnovi kojega se može graditi, morati će imati energetski...

Powered by QuoteThis © 2008