Tuesday, Jul 16th

Last update09:02:39 AM GMT

You are here: Poticaji i potpore Poticajne mjere Koprivnica kao pozitivan primjer

Koprivnica kao pozitivan primjer

Email Ispis PDF
Ocjene: / 15
LošNajbolji 

Grad Koprivnica donio je odluku da svi koji grade pasivne kuće energetskog razreda A+ ne moraju plaćati komunalni doprinos prilikom gradnje kuće.

Ukoliko netko zna više informacija, pozivamo da nam ih dostavi.

Izvadak iz glasnika grada Koprivnice Broj 3 od 16. lipnja 2010:

O D L U K A
o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu («Glasnik Grada Koprivnice» broj 5/08. i 3/09.) u članku 7. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase: «Od plaćanja komunalnog doprinosa potpuno se oslobađaju obveznici koji grade pasivne kuće (energetski razred A+), odnosno zgrade čija je godišnja otreba toplinske energije za grijanje do 15 kWh/m², sukladno Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada («Narodne novine» br. 36/10.), a što se dokazuje Glavnim projektom i svim njegovim dijelovima sukladno članku 51. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada («Narodne novine» 110/08.), a za objekte za koje se izdaje rješenje o uvjetima građenja dokazuje se Idejnim projektom koji uključuje i Idejni strojarski projekt grijanja. Uz Glavni projekt ili Idejni projekt prilaže se izjava glavnog projektanta i izjava investitora, ovjerena kod javnog bilježnika kojom se potvrđuje gradnja zgrade energetskog razreda A+.
Grad Koprivnica ima pravo izvršiti očevid izvedenog stanja građevine te uvid u certifikat o energetskim svojstvima zgrade, odnosno završno izvješće nadzornog inženjera. Ako se očevidom utvrdi razlika obujma građevine, koja nije prijavljena sukladno članku 4. Odluke o komunalnom doprinosu ili se uvidom u završno izvješće nadzornog inženjera, odnosno uvidom u certifikat o energetskim svojstvima zgrade utvrdi odstupanje od energetskog razreda A+ sukladno Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada, nadležni Upravni odjel će izdati novo rješenje o visini komunalnog doprinosa.»

Citirajte tekst na vašim web stranicama

Za kreiranje linka prema ovom članku na vašim stranicama,
kopirajte niže navedeni kod na vaše stranice.
Pregled :

Koprivnica kao pozitivan primjer
Grad Koprivnica donio je odluku da svi koji grade pasivne kuće energetskog razreda A+ ne moraju plaćati komunalni doprinos prilikom gradnje kuće....

Powered by QuoteThis © 2008