Tuesday, May 28th

Last update09:02:39 AM GMT

You are here: Poticaji i potpore Poticajne mjere Solarni krovovi u Varaždinskoj županiji

Solarni krovovi u Varaždinskoj županiji

Email Ispis PDF
Ocjene: / 5
LošNajbolji 

Varaždinska županija usmjeravajući se za aktivnu ulogu u regionalnom energetskom sektoru pokreće u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pilot projekte povećanja energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije namijenjenih kućanstvima pod nazivom Solarni krovovi u Varaždinskoj županiji: solarni kolektori na privatnim objektima, fotonaponski moduli na privatnim objektima i sunčana elektrana na osnovnoj školi.
Projekti će se provoditi kroz tri godine i njime se planira obuhvatiti ukupno 150 kućanstava. Varaždinska županija je u proračunu za 2010. godinu osigurala financijska sredstva za sufinanciranje solarnih kolektora za 30 kućanstava, a za 5 kućanstava sufinancirati će se fotonaponski moduli. Za 2011. i 2012. godinu planira se sufinancirati 70 kućanstava za ugradnju solarnih kolektora i 45 kućanstava za ugradnju fotonaponskih modula. Sunčana elektrana na osnovnoj školi financirati će se u iznosu 60%.


  • Solarni kolektori na privatnim objektima je projekt kojim će se poticati ugradnja solarnih sustava za potrebe potrošne tople vode i grijanja u sklopu zajedničke suradnje Varaždinske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj projekta je ugradnja solarnih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanja u kućanstvima na Varaždinske županije. Projekt bi trebao biti realiziran kroz tri godine, a obuhvatio bi oko stotinjak kućanstava.
  • Fotonaponski moduli na privatnim objektima je projekt kojom bi se poticala ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije za kućanstava u sklopu zajedničke suradnje Varaždinske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Korištenje fotonaponskih modula na privatnim kućama jedna je od dugoročnih opcija za povećanje energetske učinkovitosti u Varaždinskoj županiji. Projekt će se provoditi tri godine, a u planu je da se na 50 privatnih objekata  ugrade fotonaponski moduli.
  • Sunčana elektrana na osnovnoj školi je projekt  koji će smanjiti potrošnju električne energije iz postojeće mreže. Instalirati će se sunčeva elektrana snage 10 kW uz mogućnost nadogradnje elektrane u budućnosti. Projektom je predviđeno da škola dobije status povlaštenog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Provedbom nabrojenih projekata pridonijet će se održivom razvoju putem povećanja kvalitete boravka u privatnim objektima i školi. Dugotrajno će se smanjiti troškovi energenata, pridonijeti povećanju energetske učinkovitosti, a Varaždinska županija provedbom tih projekata potiče budući razvoj i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Više na http://www.varazdinska-zupanija.hr

Citirajte tekst na vašim web stranicama

Za kreiranje linka prema ovom članku na vašim stranicama,
kopirajte niže navedeni kod na vaše stranice.
Pregled :

Solarni krovovi u Varaždinskoj županiji
Varaždinska županija usmjeravajući se za aktivnu ulogu u regionalnom energetskom sektoru pokreće u...

Powered by QuoteThis © 2008